F·FBIC2021合作媒体

简介

新零售权威媒体!全球零售,高端思维。高端零售商业思想案例库。《零售商业评论》为全国零售高端商业群体提供商业资讯、洞察、趋势和思想。全媒体目前拥有100万+精准零售老板及从业相关粉丝群体。